رای اینکه بدانید سیستم شما مرد است یا زن
کلیک راست کنید
از قسمت New یه فایل نوت پد ایجاد کنید
New Text Document
سپس کد زیر را در آن کپی کنید

CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"I love you"

سپس نوت پد را با فرمت vbs ذخیره کنید
مثلا:

clevers.vbs

سپس دوبار روی آن کلیک کنید
اگه صدای مرد شنیدید سیستم شما مرد در غیر این صورت سیستم شما خانوم خواهد بود