بیایید یکدیگر را ببخشیم !

 

هر دلخوری و ناراحتی و کینه‌ای که دارید ؛

با اجازه بزگترا ، در این لحظه :

 

 Shift  +  Delete 

 

خبر جدید : هیچ دلخوری موجود نیست ! (افزودن دلخوری)

 

هر کس موافقه اینو تو نظرات بفرسته : heart

 

 # کپی پیستش کن