با تماشای ویدیوی زیر میتونید پایتون مقدماتی را شمال دستورات اولیه و متد های اولیه یاد بگیرید و کد نویسی ساده را یاد بگیرید و بتونید سورس های ساده ای بنویسید.